Tháng Bảy 24, 2024

Xác định số proton, notron và nucleon trong hạt nhân

Để học tốt chương hạt nhân nguyên tử, kiến thức căn bản đầu tiên bắt buộc bạn phải biết là cách xác định số proton, electron, notron và nucleon trong hạt nhân, tuy nó đơn giản nhưng nhiều bạn hay nhầm lẫn tên gọi với kí hiệu của các hạt này với nhau. Nếu bạn đang quan tâm, hãy xem bài viết chi tiết dưới đây nhé

Xác định số proton, electron, notron và nucleon trong hạt nhân

1. Cơ sở phương pháp

Giả sử một nguyên tử X có công thức cấu tạo ký hiệu: $_Z^AX$

Trong đó:

 • X là tên của nguyên tử.
 • Z là số hiệu nguyên tử
 • A là số nucleon trong hạt nhân

Lưu ý: A = Z + N

 • A có tên gọi khác là số khối
 • N là số notron
 • Số Z = số hạt proton = số electron

2. Bài tập

Bài tập 1: Hãy tìm số nucleon; số electron; số notron của các hạt nhân nguyên tử sau

a) $_{92}^{238}U$

b) $_3^7Li$

c) $_{13}^{27}A\ell $

d) $_{26}^{56}Fe$

Lời giải

a) $_{92}^{238}U$

Ta thấy:

 • Số nucleon: A = 238
 • Số hiệu nguyên tử: Z = 92 => Số electron = 92
 • Số notron: N = A – Z = 238-92 = 146

b) $_3^7Li$

Ta thấy:

 • Số nucleon: A = 7
 • Số hiệu nguyên tử: Z = 3 => Số electron = 3
 • Số notron: N = A – Z = 7 – 3 = 4

c) $_{13}^{27}A\ell $

Ta thấy:

 • Số nucleon: A = 27
 • Số hiệu nguyên tử: Z = 13 => Số electron = 13
 • Số notron: N = A – Z = 27 – 13 = 14

d) $_{26}^{56}Fe$

Ta thấy:

 • Số nucleon: A = 56
 • Số hiệu nguyên tử: Z = 26 => Số electron = 26
 • Số notron: N = A – Z = 56 – 26 = 30

Bài tập 2: Một hạt nhân nguyên tử có 143 notron và 92 electron. Hỏi số nucleon và kí hiệu của hạt nhân đó

Lời giải

Ta có:

 • N = 143
 • Z = số electron = 92

Số nucleon: A = N + Z = 143 + 92 = 235

Ký hiệu của hạt nhân nguyên tử cần tìm là: $_{92}^{235}U$

Bài tập 3: Một hạt nhân nguyên tử có điện tích là q = + 20e và số notron bằng với số proton. Hỏi số nucleon và ký hiệu của hạt nhân đó.

Lời giải

Ta biết số hiệu nguyên tử = số điện tích hạt nhân nên: Z = 20

Mặt khác N = Z = 20

Số nucleon: A = Z + N = 20 + 20 = 40

Ký hiệu của hạt nhân nguyên tử cần tìm là: $_{20}^{40}Ca$

Bài tập 4: Hãy so sánh số electron và số notron của hai hạt nhân sau: $_{14}^{29}Si$ và $_{26}^{56}Fe$

Lời giải

Hạt nhân $_{14}^{29}Si$

 • Số hiệu nguyên tử Z = 14 => số electron = 14
 • Số nucleon A = 29 => Số notron: N = A – Z = 29 – 14 = 15

Hạt nhân $_{26}^{56}Fe$

 • Số hiệu nguyên tử Z = 26 => số electron = 26
 • Số nucleon A = 56 => Số notron: N = A – Z = 56 – 26 = 30

Từ phân tích trên, ta có:

 • Hạt nhân Fe có nhiều electron hơn hạt nhân Si: 26 – 14 = 12
 • Hạt nhân Fe có nhiều notron hơn hạt nhân Si: 30 – 15 = 15

Trên đây là bài viết chia sẻ những kiến thức căn bản giúp bạn biết cách xác định số proton, electron, notron và nucleon trong hạt nhân. Hy vọng bài viết này đã giúp ích được cho bạn.